HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Fabulous Muscles lyrics - Xiu Xiu lyrics

Crank Heart lyrics

Telling your son a joke
He doesn't think is funny
Well catch him unawares but
What if he doesn't wear underwear.
Lighting it up
You were so cool
Her school colors
Black and light black
Giving it up
She has started
Your lifes colors
Black and light black
Getting your hair from under your bed
Breaking your fingers
Getting killed by a car
Before you can make him pay.

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.