HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sad pony guerilla girl - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Sad Pony Guerilla Girl lyrics

Sad Pony Guerilla Girl lyrics

you say I am loca because I am your girl
you say I am stupid because I am your girl
you leave me out on the steps you dress me up like a
boy
you say that I am your secret love
you say to be quiet but I want to tell the whole world
I like my neighborhood I like my gun
drive in my little car I am your girl and I will protect you
we do it in the back of my little car
pull up my pants and fix my bra go on home to your kids
Im going to be quiet and I'm going to tell the whole
block


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.