HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

pink city - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Pink City lyrics

Pink City lyrics

Anthony Llyod cops horse like a reporter
a two hour plane trip from his life's work
his most important story sound is faster in water than
it is in air
a hydrophone will let you know faster that your
grandma and your niece are shot dead
there's a call at tonite's last hour
a bitter pill you've got to swallow it unravels like an
affair your only chance to leave BOOGIE TOWN
all my life in the pink city


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.