HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

apistat commander - Xiu Xiu

Play Video Music Play
Lyric: »
Apistat Commander lyrics

Apistat Commander lyrics

up, along the rocks,
it's good, it's not so hard now.
up, I bite my tongue, who cares?
this chance to drop off
all that you left you left for someone all of this hurt that's wilted off
all this relief, it's the oddest thing
oh my God, oh my God, oh my God.
Chen, he'll never come that's fine,
I lost my thought
Wei, Huai could talk me down
still, still this chance to drop off


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.