HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

vargtimmen - Wyrd

Play Video Music Play
Lyric: »
Vargtimmen lyrics

Vargtimmen lyrics

Enter my inmost night
As Pestilence I'll arrive
A plague upon your Christian beliefs
Malignant disease with no redeem
A wolf, feasting on the sheep's
Black as pitch, cold as ice
Traveller of darker paths
Vargtimmen -
Even darkness dims
Welcome despair and pain
Overwhelming grimness

This is my hour!

The moon lays hidden
Behind the northern gale
I am the unseen eyes of thunder
The cold, freezing touch of winter's veil
An icy breath of melancholy
Upon your heart, upon your soul.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.