HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

my ghosts - Wyrd

Play Video Music Play
Lyric: »
My Ghosts lyrics

My Ghosts lyrics

The doors are locked
And curtains drawn
But there is nowhere to hide
From the demons that dwell inside
Always fear the nightfall
Yet the dawn never brings solace
I throw another log into the fire
But can't seem to keep the cold outside

Where ever my path may lead
My ghosts will always follow me
Trapped in the darkness of my mind
Never more than two steps behind

The darkness is closing in
Shadows seem to dim
The flame flickers once and dies
The coldness creeps inside
Life will never be the same again
The old days will never return
So I'll just keep walking on
And never return

Where ever my path may lead
My ghosts will always follow me
Trapped in the darkness of my mind
Never more than two steps behind


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.