HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dark water - Wyrd

Play Video Music Play
Lyric: »
Dark Water lyrics

Dark Water lyrics

Fall upon the dark waters
Floating down the coal-black currents
Through cataracts and rapids
To the tombs of Tuonela

How to bear the stings of serpents,
Tortures of the reed of waters,
How to bear the stings of serpents,
From the streams of Tuonela

To the blackest of all streams
To the waters of Tuoni
To the falls of the deathland
To the waters of Tuoni

Fall upon the waters
Floating down the coal-black current,
Through the cataracts and rapids
To the tombs of Tuonela.

How to bear the stings of serpents,
Tortures of the reed of waters,
How to bear the stings of serpents,
From the stream of Tuonela

From the death-stream a serpent,
From the water a dream
She is forever gone, forgotten
My torment is all that remains


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.