HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

veri kutsuu verta - Wyrd

Play Video Music Play
Lyric: »
Veri Kutsuu Verta lyrics

Veri Kutsuu Verta lyrics

Pohjolan kylmillä korpimailla
Viimeisellä elonpiirillä
Ajan ja kuoleman tuollapuolen
Missä tuuli veisaa eri laulua
Ja metsä kätkee salaisuudet

Laskee aurinko
Laskee kuu
Sammuvat tähdet
Hiljaisuus laskeutuu

Turhaan odotat kevättä
Turhaan auringon nousua
Veri kutsuu verta
Ja Rota vartoo valittuaan

Kivistä kehän rakennan
Kivistä, luista ja mudasta
Paikan palvonnan
Ja Rota vartoo uhriaan


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.