HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

rockabye lullaby - Wylie & The Wild West Show

Play Video Music Play
Lyric: »
Rockabye Lullaby lyrics

Rockabye Lullaby lyrics

Wylie Gustafson (Two Medicine Music, BMI)

Rockabye, Lullaby, Baby go to sleep
Good night, close your eyes, sweet dreams are yours to keep
May worlds of wonder fill your slumber
And the sun shine when you wake
Rockabye, Lullaby, baby go to sleep


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.