HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

marie - Wylie & The Wild West Show

Play Video Music Play
Lyric: »
Marie lyrics

Marie lyrics

Wylie Gustafson (Two Medicine Music, BMI)

I loved a girl, her name was Marie
But the hand of God took her from me

Down by the river in her favorite dress

Down by the river I laid her to rest

Marie , Marie the wind calls her name

What I wouldn't give to hold her again

In the little old shack that once was our home

In the little old shack where I wait alone

The days pass by so empty and slow

I try but I can't let her go

Down to the river with a rope in my hand

Down to the river where the cottonwood stands

Way up high I tie the knot to the bough

Dear God, my God, take me to her now


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.