HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

luther played the boogie - Wylie & The Wild West Show

Play Video Music Play
Lyric: »
Luther Played The Boogie lyrics

Luther Played The Boogie lyrics

Johnny Cash (House of Cash, Inc. BMI)

We were just an ol' hillbilly band with a plain ol' country style
We never played the kind of songs that'd drive anybody wild

Played a railroad song with a stomping beat

We played a blues song, kinda slow and sweet

But the thing that knocked them off of their feet was, ooh-wee

When Luther played the boogie woogie, Luther played the boogie woogie

Luther played the boogie woogie, Luther played the boogie woogie

Luther played the boogie woogie, Luther played the boogie woogie

Luther played the boogie woogie, Luther played the boogie in the strangest kind of way

Play it strange!

Well, we did our best to entertain everywhere we'd go

We'd nearly wear our fingers off to give the folks a show

Played jumping jive to make 'em get in the groove

We played sad songs, real slow and smooth


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.