HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

leather lover - Wylie & The Wild West Show

Play Video Music Play
Lyric: »
Leather Lover lyrics

Leather Lover lyrics

Wylie Gustafson (Two Medicine Music) BMI

Heâs a leather lover

A rawhide man
Throws a fifty foot houlihan

Wears a flat brim hat

And a mule skin wrap

Ainât like no other

Heâs a leather lover

Heâs a leather lover

One cool cowhand

Rolls a Johnny Blocher

With a flick of a hand

Heâs a brush popper

Rides a frog walker

El coyotesâs brother

Heâs a leather lover

He's got squinty eyes

Suntanned cheeks

Rides a rough out Wade

With a bucket seat

Hitched horse hair

Around his waist

Heâs a shadow ridinâ fool

Stay out of his way

Heâs a leather lover

A rawhide man

Ainât like no other

Heâs a leather lover


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.