HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Singles lyrics - Wykked Wytch lyrics

Magic Broom lyrics

i'm a wicked witch

see my magic broom

with it i can change you into anything i choose

so watch me everyone

i wave my magic broom

presto, change-o

your a frog so hop around the room

i'm a wicked witch

see my magic broom

with it i can change you into anything i choose

so watch me everyone

i wave my magic broom

presto, change-o

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.