HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

seduced by fear - Wykked Wytch

Play Video Music Play
Lyric: »
Seduced By Fear lyrics

Seduced By Fear lyrics

Fear Is Within, Like Dripping Blood
I Can't Run From It
Awareness Not Helping
I'm Lost In My Words
Sentence Me To My Despair
Mentally Mute Deteriorated
Forgive Me If I'm Deprived

I Fear Nothing
There Is Nothing
Nothingness Surrounds Me
I Feel Nothing

Emptiness Saddens The World
There's Nothing Else Left
Destruction On The Way
Can't Defeat This Crisis

I Fear Nothing
There Is Nothing
Nothingness Surrounds Me
I Feel Nothing

I Fear Darkness Bright Light Blinds Me
I Fear Being Alone No One Besides Me
My Weakness Intriguing My Curiosity Seduced By Fear

I Hear Laughter Can't Stand The Lies
I Fear To Survive
I Hear Laughter Can't Stand The Lies
I Fear To Survive

Seduced By Fear Seduced By Fear
Seduced By Fear Seduced By Fear

Fear Is Within I Can't Run From It
Awareness Not Helping I'm Lost In My Words

Mentally Mute Already Deteriorated
Forgive Me If I'm Too Deprived
Prayers Are Useless
When I Have No Will
Society Failed Me Damn You Damn You

Nothing I Feel Nothing


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.