HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

illfate - Wykked Wytch

Play Video Music Play
Lyric: »
Illfate lyrics

Illfate lyrics

Looking At The Mirror Who Do I See
Dark Circles Around My Eyes
Desperate Woman
Is This Who You Wanna Be

Is It Something I Said
Why Blame Anyone
Maybe It Is Your Illfate
It Is Your Illfate
Maybe It Is Your Illfate
It Is Your Illfate

I Can Shout, I Can Strike
I'm Your Double Vision
You Always Fear Me
Future Looks Blurry
Faith Taking A Toll On Me
Take A Look, Take A Look
Final Twist You Will See

This Life Is Not For Me
I'm Sick And Tired
Sick Of Your Conception
I Will Shout, I Will Strike
This life Is Not For Me
Can't Live It No More
Sick Of Breathing
Better Off Dead
Better Off Dead
Better Off Dead
Might As Well Be Dead

I Can Shout, I Can Strike
I'm Your Double Vision
You Always Fear Me
Future Looks Blurry
Faith Taking A Toll On Me
Take A Look, Take A Look
Final Twist You Will See


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.