HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

river oblivion - Wuthering Heights

Play Video Music Play
Lyric: »
River Oblivion lyrics

River Oblivion lyrics

River Oblivion

Light flickers like burning birds
On the dark, silky surface
The willows are leaning over the edge
To catch a glimpse of her beauty

Such a relief
To sink into her shadows
Deep as the grief
Left on the bank

The passage to the other side
The light sat the end
So longed for
And feared

How magic the moment of revealing
How wondrous the waters of healing
Sweet river dark
River Oblivion


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.