HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

unified global misanthrophy - Wurdulak

Play Video Music Play
Lyric: »
Unified Global Misanthrophy lyrics

Unified Global Misanthrophy lyrics

No faith in your race

Buried among catacombs and

Veils of deceit
A downward spiral of misery

Look around and penetrate

The minds eye of infinity

A second skin of filth

That never washes away

Stand knee deep in human waste

Endless scenes of despair

To kill yourself is the only way out

Kill your fucking self


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.