HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the exquisite taste of selfishness - Wurdulak

Play Video Music Play
Lyric: »
The Exquisite Taste Of Selfishness lyrics

The Exquisite Taste Of Selfishness lyrics

Struggling between

Sanity and destruction

Mental ability diminishes

Forcing my mind to betray

Strangling all hope

For a prevalent life

Become the enemy

To my own existence

Entering new levels unknown

I accept my possession

Killing the opposed

Foolish believers

Of hope and prayer

Marching blindly into nothingness

The shall never know

The exquisite taste of selfishness

Become the enemy

To my own desire entering new levels

Blackness overcomes me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.