HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

son of man - Wurdulak

Play Video Music Play
Lyric: »
Son Of Man lyrics

Son Of Man lyrics

In my mind eye my thoughts

Light fires in your cities

The shadows of wrath
Embrace my soul

Forcing forward

Knowing no remorse

To live with pain

Fuels my desire

Weakness long forgotten

Abandoned on killing fields

Eye of the devil

Guides my way

Through frost and fire

Through darkness and desire

Storms of darkness

Feed my will

Blood gathered in battle

Memories of the last kill

I wear my fatherland soil

No matted where I die


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.