HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

revelations - Wurdulak

Play Video Music Play
Lyric: »
Revelations lyrics

Revelations lyrics

A war of kingdoms

Destined to collide

Primitive origins
Second coming of

A new messiah

Drenched in pain alive

I am reborn

Yet forsaken destiny collapses

The birth of a new messiah

To the pain of a thousand years

Revelations new messiah

Revelations new messiah

Revelations new messiah

Revelations new messiah

Revelations new messiah

Spoken words of uncreation

A final temptation

The grandure of existence


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.