HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

rescued by oblivion - Wurdulak

Play Video Music Play
Lyric: »
Rescued By Oblivion lyrics

Rescued By Oblivion lyrics

Incubus stationed at my left

Breath of life beyond recollection

Morbid zephlyns becoming kings
Excessive nature

Land into the mighty beast

Driven by hatred

Life long existence now extinct

They shall wither unwarned

Touched into deaf ears

Swallows of obedience

Tainted wonders never cease

Death has come

Marched into hell

By perfidious minions


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.