HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

satanic utopia - Wurdulak

Play Video Music Play
Lyric: »
Satanic Utopia lyrics

Satanic Utopia lyrics

[Lyrics by Killjoy]

Tortured cries

echoes of the sadist
gathering strength

evoking eternal fear

Battles won

through holocaust

dreaming of kingdoms

left unconquered

Eviscerated bodies

crippled and killed

blood splattered steel

a testament to will

A smoldering of faith

bittersweet tasted of siege

the spoils of victory

exited among christian

sacrifice


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.