HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

chosen below - Wurdulak

Play Video Music Play
Lyric: »
Chosen Below lyrics

Chosen Below lyrics

[Lyrics by Killjoy]

Born of the jackal

blessed by sin
worthless servant, abandoned

unseen hands

embrace from the sky

i can hear hell (calling)

Upon the altar

cast in stone

i invoke the coming of gods

i concede to whore's desire

i am the waiting

Born of the jackal

blessed by sin

i foresee the coming of the end

i can feel the cold touch beyond

Burnt by the sun

for touching god

branded evil

mark of the beast

i am the one chosen below


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.