HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

buried beneath perversion - Wurdulak

Play Video Music Play
Lyric: »
Buried Beneath Perversion lyrics

Buried Beneath Perversion lyrics

[Lyrics by Killjoy]

Piercing the mind's eye
at last a perfect thought

enter those of vacant morals

breaking the will of men

once thought of as invincible

corrupting the purist form

essence

turning it against it's master

Never again to be owned or

enslaved

expanding into new horizons

gather in unspeakable numbers

outstretched arms assembled

now the answer is clear

acts of contrition left behind

buried beneath perversion


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.