HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the chills - Wunder Years

Play Video Music Play
Lyric: »
The Chills lyrics

The Chills lyrics

You wrote the notes on cellophane
Wrap me up and suffocate my ears
Follow second hands ticking repetition
Dressing up for pop pesimism
It's a chokehold ticket to a one man show
The critics were raving
I didn't bother to go
Masses of martyrs in the wrong ticket line
I watch comedy classics because they're better than mine
I poison myself to find a cure
I manufacture sliding doors
And novacain sells me short
I poison myself to find a cure
I manufacture closing doors
I work in the factory where I was born


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.