HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

hate is mine - Wumpscut

Play Video Music Play
Lyric: »
Hate Is Mine lyrics

Hate Is Mine lyrics

I see the rage in your face
The rage of hate in your face
The master's saying calm down
You'll find a way to calm down

But now it's loose and out there
You better hide it somewhere
His master's dogs are loose now
They flesh you to your bones now

The rage is over for a moment
You feel only for a moment
And here it starts again now
Unable to control now

The rage is over now for all time
It never wakes again for all time
But this is cause your dead now
The dogs they caught you somehow


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.