HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dr thodt - Wumpscut

Play Video Music Play
Lyric: »
Dr. Thodt lyrics

Dr. Thodt lyrics

He loves me on the operating table
A filthy mask filtering
No reflection there
In those sunken diamonds eyes

Reaching out from the cold
Dr. Thodt

His smile stretches for a mile
Across his bloody mask
Down the white coat spilling
I need treatment

Reaching out from the cold
Dr. Thodt


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.