HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

concrete rage - Wumpscut

Play Video Music Play
Lyric: »
Concrete Rage lyrics

Concrete Rage lyrics

When I was born
In times of oppression
I couldn't bear
My mother's obsessed

When I was born
In times of agression
I had no faith
Besides your chest

Concrete rage, concrete rage, concrete rage.....

When I was born
In times of agression
I couldn't bear
My mother's obsessed

In a city made of steel
The concrete rage is all we feel
She could have been more of a mother
The dirty whore

A dirty whore called mother
A dirty whore sheâs my mother
A dirty whore oh mother
Just a dirty whore
Why is she my mother

Faceless people
Faceless masks
Faceless agony
Run, Run
And faceless hearts


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.