HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

believe in me - Wumpscut

Play Video Music Play
Lyric: »
Believe In Me lyrics

Believe In Me lyrics

This is the entire history of a broken life
They told you were a lying child
Didn't they?
Did they lie?
Yes they did
Did they try?
Yes they did
You slugged me once
And I didn't slug you back
Did they lie?
Yes they did
Did they try?
Yes they did
So my friend
Leave all behind
Come with me
And you will find
So my friend
Leave all behind
Come with me
And you will find
Cause I will show you
How to die
And I am the devil


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.