HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

perdition - Wumpscut

Play Video Music Play
Lyric: »
Perdition lyrics

Perdition lyrics

Here in the desert
We're running out of force
Help us getting out
Oh lord anything we'll do

Afraid of all the things to come
We loose ourselves
Praying for the one
That helps us out and we adore
To go on like we did before

Reaching out
Lord we are reaching out
Out for you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.