HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dont go - Wumpscut

Play Video Music Play
Lyric: »
Don't Go lyrics

Don't Go lyrics

Don't tell me you would die for my reality
Don't tell me I would live in wild insanity

I don't want you to go
I don't want you to go don't go

I tell you I would like to see you here with me
But I know we could not live within harmony


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.