HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

slave to evil - Wumpscut

Play Video Music Play
Lyric: »
Slave To Evil lyrics

Slave To Evil lyrics

Dying culture
don't abuse me
you'll need me soon
Fighting for you
I'll tear up you bodies
taste the sweet smell of blood
Slow death I cause
and nightmares I bring
Dying culture
no more money counts
only a fear of senseless praying
Dying culture
your blood's on my hands
Dying culture
was there an ending
what was on your mind
Your own breed collapsed
suffered from cancer
Taste the sweet smell of plague
Dying culture
it's the last time i squire the poison of truth
into your swelled body
Dying culture
your blood's on my hands
No one will stop me
the blossom of death
so feel my cape covering mankind
Dying culture
your blood's on my hands
Fuck you
dying culture
Your blood's on my hands


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.