HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

wasted dreams - Wumpscut

Play Video Music Play
Lyric: »
Wasted Dreams lyrics

Wasted Dreams lyrics

Give the wasted dreams
Give the wasted dreams
give the wasted dreams
Give the wasted dreams
Back

Give the destroyed dreams
Give the destroyed dreams
Give the destroyed dreams
Give the destroyed dreams
Back

Give them back

Give the wasted dreams
Give the wasted dreams
Give the wasted dreams
Give the wasted dreams
Back

Why did you destroy them
Though they never belong to you

Give the wasted dreams
Give the wasted dreams
Give the wasted dreams
Give the wasted dreams
Back

Bring them
Bring them
Bring them
Back

My destroyed dreams
My destroyed dreams

Give them back to me
Give them back to me
Give them back to me
Give them back to me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.