HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

hang him higher - Wumpscut

Play Video Music Play
Lyric: »
Hang Him Higher lyrics

Hang Him Higher lyrics

The breed is dead our children
They were our last resort
To keep the tribe alive with
At least just a final tort
With all his evil anger
He came to take their souls
Some hang on gallows bleeding
Some lie in burning holes

We came we came we came
We came to hang him higher

We know who he was
We know where he lives
We know how to treat him
Our folk never forgives

Here we stand
And found him resting
Out of danger at least he thinks
And he will pay his debt now
Grim Reaper already winks

We came to hang him higher
We came we came we came

We came to hang him higher
We want to see him pay

For all the things he did
We want to see him hang
Right here in our mid

We came to see him dead


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.