HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

escape - Wumpscut

Play Video Music Play
Lyric: »
Escape lyrics

Escape lyrics

On the run
You are wanted
All alone
Hear you scream

Deep in the woods
Screams die away
Full of fear
Anxious about your life

Iâm running behind you
Behind you, behind you, behind you

I never wanted a game like this

Iâm running behind you
behind you, behind you, behind you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.