HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

eclipse - Wumpscut

Play Video Music Play
Lyric: »
Eclipse lyrics

Eclipse lyrics

Eclipse

Watching those flowers
Burning out tonight
Screams and soft lovers
Memories or a fight
Slowly the clouds
Are fading into a cage
While from my hands
Is falling another page

Dreams and lost days
Are burning in the past
Velvet black rays
Are drifting now so fast
And in the great light
I cannot see no more
Where is the right side
Where is the golden door

Echoes


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.