HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

capital punishment original - Wumpscut

Play Video Music Play
Lyric: »
Capital Punishment (Original) lyrics

Capital Punishment (Original) lyrics

Waiting as a damned man waiting for a sign
Waiting for the hangman waiting in dark time

Capital punishment for me capital punishment for I have sinned
Capital punishment for me capital punishment for I was wrong

Waiting in your cold cell waiting for a sign
Waiting in your cold hell waiting for the chime

Capital punishment for you capital punishment for you have sinned
Capital punishment for you capital punishment for you were wrong

Let us pray

Father we're so close to death you told us this time would come
We were full of scorn now we see the wrong deeds bloom
You told us that we were wrong

Father do you hear us at all
Oh you must be there you were always there
Father it nearly seems to me there's no answering
Are you gone you are gone

Capital punishment for me capital punishment for I have sinned
Capital punishment for you capital punishment for you have sinned
Capital punishment for us capital punishment for we have sinned

Take a look at the sky can you see a God
Once when he was there we had a chance one chance
But a long time ago he was left alone
By his own mankind and so he died

Goodbye my love

Capital punishment for me
Capital punishment for all


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.