HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Singles lyrics - Wrens lyrics

Miss Me lyrics

The Wrens - Miss Me

everyone was talking

about the minutes

that you walked into the room
and how you made them listen

to you bitching

and your leaving me real soon

i don't wanna hear you miss me, miss me

i don't wanna hear you talk about it

i don't wanna hear you miss me, i don't, i don't wanna

you miss me know, you messed me up

you miss me, miss me know

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.