HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

spell to raise the dead - Wrath Of Killenstein

Play Video Music Play
Lyric: »
Spell To Raise The Dead lyrics

Spell To Raise The Dead lyrics

Spell To Raise The Dead

Yeaaaaaaaaahhhhhhhhh !!!!
This spell's to raise the dead
To jump out of the grave
To jump between your legs
Holy spirits are crying out

Yeaaaaaaaaahhhhhhhhh !!!!
This spell's to raise the dead
Dress up in your skin
And crawl into your bed
On this night of fuckin hell

Yeaaaaaaaaahhhhhhhhh !!!!
This spell's to raise the dead
To jump out of the grave
To jump between your legs
Holy spirits are crying out


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.