HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

igniisis dance - Wrath Of Killenstein

Play Video Music Play
Lyric: »
Igniisis Dance lyrics

Igniisis Dance lyrics

In the part of hell where little dead kids go
I could see Igniisis dance through the deep black hole
Beating on the drum of the suicide clan
Bad kids jump in fire just as fast as they can
Time to burn
Sianara
Down we go now
Dance in the Flames
Dominus Sodimus
Flames burn higher
Gates of hell deliver diabolical fire
Feel the burn
Sianara
We're gonna jump down
Dance in the flames


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.