HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

suburb somewhere - Worthless United

Play Video Music Play
Lyric: »
Suburb, Somewhere lyrics

Suburb, Somewhere lyrics

Late last night in the basement I had a dream about Hollywood.

I put my faith in a song and believed it all along
but I'm still searching for the truth.

When the truth finally hit me it was something I'd already seen.

There's nothing but disaster and I've got to get there faster

cause the ends justify the means.

I met a girl at the station who said "you look like someone I know."

She said she's going to a place where I've just been

and then she showed me her slit throat.

And it's a long time waiting 'till midnight

when there's nothing worth waiting for.

Suburb, somewhere, run away!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.