HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

instrument - Worthless United

Play Video Music Play
Lyric: »
Instrument lyrics

Instrument lyrics

How can we become responsible

when our government mediates and we no longer talk to each other?

How can we become responsible

when we accept compensation as a way to say happy?
Now, this isn't happiness, it's impersonal and cruel,

far worse than any monarchy.

How can we become responsible to control,

participate, and think about activity?

Our actions are equivalent to our freedom.

Our actions are controlled by doing something new;

innovation, motivation, unpredictable interaction.

I don't want to be your instrument.

These thoughts you can't predict

and they motivation, unpredictable interaction.

I don't want to be your instrument.

These thoughts you can't predict and they won't be regulated.

I don't want to be a part of your white lies.

I don't want to be your instrument

and perpetuate ruling class economics for you.

I don't want to be part of you white lie.

Stop thinking so instrumental.

Start thinking about you future.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.