HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

growing up normal - Worthless United

Play Video Music Play
Lyric: »
Growing Up Normal lyrics

Growing Up Normal lyrics

Growing up normal is not that easy.

9 to 5 normal life, could that every please me?
Bored, me too, myworlds the same as everyone

and that's fucking lame,

but I've got this thing in me that won't let me live a normal life.

Raise three kids and find a wife

and a house with a white picket fence and die in complete contempt.

No, that's not for me.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.