HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

worship - Worship

Play Video Music Play
Lyric: »
Worship lyrics

Worship lyrics

Worship

On the way to redemtion
Through the path of destruction
There are no ways to look back
Darkness is already here...

Verdamnis und vergebung
In den Armen der Leere
Wiedergeburt in Schmerz

...we have no way to escape
We would like to live one more day
To feel sorrow one more day...

The masochism of our life
Is realism of death !!!
How could we forget
The pain we gave to nature ???

Now we have to pay
To pay with our lives

Kill yourself and Worship...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.