HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

keep on selling cocaine to angels - Worship

Play Video Music Play
Lyric: »
Keep On Selling Cocaine To Angels lyrics

Keep On Selling Cocaine To Angels lyrics

Keep On Selling Cocaine To Angels

Spreading aids on the masses
Humankind Zyklon B addiKtion

Keep on selling cocaine to angels
Sterile sperm in your cunt
Keep on selling cocaine to angels
Crush newborn foetus for nihilist glory

Terrorist action on man weakness
Don't believe the lies of philanthropy

Keep on selling cocaine to angels
Napalm injection through your veins
Keep on selling cocaine to angels
Even your soul be perverted

Gas mask suffocation

...and doom will reign supreme


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.