HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

tell the world - World Wide Message Tribe

Play Video Music Play
Lyric: »
Tell The World lyrics

Tell The World lyrics

I will not be afraid to tell the world
about Jesus Christ For it was Him who died,
shed his blood for me So I could have eternal life,
Because I love him I'll tell everybody
that he's coming back again Got to share it in the North,
South, East and West On the mountains in the valley,
everywhere

I've got to tell the world I've got to say
Just believe it, then receive it.

When I walk through the valley of death I will
have no fear Even when my enemies surround me
Lord you're always there Surely goodness and
mercy will follow me every day of my life Cos
you're leading me, protecting me Guiding me
straight to eternal life.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.