HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

revolution - World Wide Message Tribe

Play Video Music Play
Lyric: »
Revolution lyrics

Revolution lyrics

Comin on strong with a new direction
Take a new life with a total affection
Mind and soul living on the edge
See you comin on Âcos your life is dead
I never did go Âcos I never did see
Now IÂm gonna fight Âtil the day I go free
Give it all you got, take a big shot
Step it up, live it up, fight Âtil you drop
I can feel the power comin down on me
Fight for the Son with a new foundation
Shout to the world Âcos you never gonna stop
Come to the rock with a big revolution
Never look back when you take a big knock
Back to the wall run with the mob
Takin every tick give a stick to the dog
Give it all you got, take a big shot
Step it up, line it up, fight Âtil you drop
I can feel the power comin down on me
I can feel the power comin down on me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.