HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

maximum level - World Wide Message Tribe

Play Video Music Play
Lyric: »
Maximum Level lyrics

Maximum Level lyrics

Increase volume to maximum level.
Muaximum level, maximum level.

Let's Go!
Islam! Islam!
Increase volume. Increase volume.
Increase volume to maximum level.

From the front to the back.
Everybody in the house.
Let's Go!

Sing and dance with me.
D, d, dance with me.
Come, sing and dance with me.
D, d, dance with me.
Come, sing and dance with me.
D, d, dance with me.
Come, sing and dance with me.
D, d, dance with me.

Islam! Islam!

Increase volume. Increse volume. Increase volume.
Increase volume to maximum level.

Let's Go!
Sing and dance with me.
D, d, dance with me.
Come, sing and dance with me.
D, d, dance with me.
Come, sing and dance with me.
D, d, dance with me.
Come, sing and dance with me.
D, d, dance with me.

From the front to the back.
Everybody in the house.
Let's Go!

Sing and dance with me.
D, d, dance with me.
Come, sing and dance with me.
D, d, dance with me.
Come, sing and dance with me.
D, d, dance with me.
Come, sing and dance with me.
D, d, dance with me.
Sing and dance with me (Increase volume)
D, d, dance with me.
Come, sing and dance with me. (Islam!)
D, d, dance with me. (Increase volume)
Come, sing and dance with me. (Islam!)
D, d, dance with me. (Increase volume)
Come, sing and dance with me. (Islam!)
D, d, dance with me. (Increase volume)
Islam!

Maximum level.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.