HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

take it up - World Party

Play Video Music Play
Lyric: »
Take It Up lyrics

Take It Up lyrics

I got an extra glimpse of the truth today
Staring at my breakfast
When I thought I heard it say
Fighting is no good
Success an empty lie.
The treasure hunt is lonely
Until you realize.

We came to take it up
We came to take it up
We came to take it up
We came to raise it up
Came to take it up
Came to move it up.

I promise you miss, I will do my best today
But somebody keeps trying to make me
Trying to make me lose my way
But I believe, oh my darling,
I believe in you
And I hope when you hear this
You'll remember what we were sent to do

We came to take it up
Came to take it up
Came to take it up.
We came to move it up
Came to raise it up
Came to praise it up
I came to take you up
You came to take me up
We came to take it up

Take me up
Take me up

Speeding out of the town
I thought I'd lost my way
Til I saw the green and ebony
Come a-wondering about their pay.
Well, I've got the money
If you've still got the friends.
We can really put this world to right
Or sit and watch the end.
You know

We gonna take it up.
We gonna move it up.
We gonna take it up.
We gonna take it up.

To the very very top
To the very very very very very very top
To the very very top


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.