HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

standing push and fall - World On Edge

Play Video Music Play
Lyric: »
Standing Push And Fall lyrics

Standing Push And Fall lyrics

I'm just sitting here
I'm staring out to you
Are you looking in
Are you wondering too
Who is walking out
Who lends a helping hand
Oh come on, baby
Why can't you understand
(chorus)
That everything I do
I do for you
And everything I say
I say to you
My heart is aching
So look what you've done
Hey girl, you know it's true
Ooooh...Only the lonely
Oh yeah.
Ooooh...Only the lonely
I'm still sitting here
Still staring out to you
Just living life
Like the world wants me to
The people walking by
They're walkin' real slow
They don't really care
They don't wanna know
(chorus)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.